HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN POWERPOINT

Version 1
Visibility: Open to anyone

  Yêu cầu của đồ án

  • Mỗi nhóm đăng ký đề tài và được giảng viên thông qua.
  • Nội dung đề tài nên liên quan đến ngành học của SV.
  • Tạo một bài trình chiếu bằng PowerPoint từ 12 đến 15 slide.
  • Slide đầu tiên hiển thị tên đề tài, tên các thành viên trong nhóm và các quy định khác của giảng viên.
  • Slide thứ 2 chứa các nội dung chính (mục lục).
  • Slide cuối ghi bảng phân công cho các thành viên.
  • Văn bản trình bày rõ ràng, ấn tượng, thuyết phục người xem..
  • Âm thanh, hình phải rõ đẹp, phù hợp nội dung.
  • Các hiệu ứng chuyển trang và hoạt hình đẹp, đủ không quá nhiều.
  • Trang trí đẹp, trang nhã với các đối tượng WordArt, Shape.
  • Có liên kết (Hyperlink) đi và đến từ slide nội dung chính (slide 2).
  • Có đồ thị và sơ đồ (hoặc biểu đồ) phản ánh tốt một khuynh hướng nào đó của vấn đề.
  • Có thể đưa tập tin video clip vào bài làm (video clip có dung lượng tối đa 10MB, sử dụng định dạng *.mp4, *.avi).
  • Tên tập tin đồ án đặt theo yêu cầu của giảng viên, sử dụng định dạng *.pptx.
  • Sinh viên nộp tập tin đồ án và các tập tin liên quan vào folder theo hướng dẫn của giảng viên.

  Thang điểm

  Yêu cầu

  Điểm

  Nội dung đề tài

  Themes, background, hyperlink

  Hình ảnh, Shape, WordArt

  Đồ thị, biểu đồ

  Âm thanh, phim (nếu có)

  Hiệu ứng transition và animation

  Kế hoạch làm việc

  Tuần

  Nội dung công việc

  1

  Đăng ký nhóm.

  2+3

  Đăng ký đề tài và giảng viên duyệt.

  4+5

  Tự học 10 tiết chương trình PowerPoint và áp dụng để làm đồ án.

  6

  Nộp nháp lần 1, giảng viên chỉnh sửa.

  7

  Nộp nháp lần 2, giảng viên chỉnh sửa.

  8

  Nộp chính thức (nộp theo quy định của giảng viên)