0 Replies Latest reply on Sep 12, 2015 2:40 AM by cuongthsp

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

  cuongthsp

   Chủ đề 1:  Sự phát triển của công nghệ và vấn đề dạy học ở TK.21

   • Hướng dẫn sử dụng công cụ MS OneNote
   • Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet với Chrome, sử dụng công cụ Bookmark và trang Diigo
   • Tạo địa chỉ Gmail và sử dụng công cụ MS Outlook
   • Văn hóa và đạo đức trong giao tiếp trên Internet

   Chủ đề 2: Kể chuyện bằng hình ảnh với các công cụ audio và video

   • Tìm hiểu công cụ Google Picasa, Audacity, Photostory, Window Movie Maker

   Chủ đề 3:  Nghệ thuật để thiết kế và trình bày một bài trình chiếu Multimedia

   • Tìm hiểu công cụ MS PowerPoint, và Powtoon
   • Tìm hiểu một số công cụ thiết kế bài trình chiếu trực tuyến Prezi

   Chủ đề 4: Khai thác và sử dụng các công cụ cộng tác, mạng xã hội vào trong dạy học

   • Tìm hiểu công cụ Padlet, Intel Engage, và Facebook

   Chủ đề 5: Một số vấn đề cơ bản của việc ứng dụng công nghệ vào trong dạy học

   • Các cấp độ ứng dụng công nghệ vào trong dạy học
   • Một số kĩ thuật và phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ
   • Một số mô hình dạy học ứng dụng công nghệ vào trong dạy học